hgs  eokul   lgs   kyk  
  07.06.2023  

Ortaöğretim kayıtlarında tarih belli oldu

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına elektronik kayıtlar başlıyor.

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına elektronik ortamda aday öğrenci kaydı, 2 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu yayımladığı genelgede, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında büyükşehir statüsündeki 16 ilde, 2008-2009 ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise tüm illerde sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtlarının e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapıldığını hatırlattı.

Uygulamanın veli ve öğrenciler tarafından olumlu bulunduğunu ve büyük oranda da başarılı geçtiğini ifade eden Çubukçu, “Bu nedenle 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da söz konusu uygulamaya devam edilecektir” dedi.

Bakan çubukçu, bu uygulama ile ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesinin, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılmasının, veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesinin, ulaşımda zaman tasarrufunun sağlanmasının, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha fazla zaman ayırabilmesinin amaçlandığını belirtti.

Genelgeye göre, elektronik ortamda yapılacak e-kayıt başvuruları konusunda, il/ilçe milli eğitim müdürü başkanlığında okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler; MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “e-kayıt modülü” üzerindeki bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını takip edebilecek.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, her türlü basın yayın organları aracılığıyla ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarındaki bilgilerden yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında uygulanan program/alan/dallar ile e-kayıtın tanıtımını sağlayarak kamuoyunu bilgilendirecek.

SINIF MEVCUTLARI 40'I AŞMAYACAK

Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutları imkanlar dahilinde 40'ı aşmayacak şekilde planlanacak.

Öğrenci aday kayıtları, genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 2-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacak. Aday kaydı yapılırken, okul müdürlükleri kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-okul sisteminden TC Kimlik Numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp, kontrol edecek.

Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacak.
Genel liselere kayıtlarda bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Meslek liselerine kayıtlarda ise bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihi yapılacak. Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacak.

Aday başvuruları, ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmesi suretiyle yapılacak.

Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde gerçekleştirilecek.

Bu şartlar sonucunda dahi herhangi bir okula yerleştirilmeyen öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak.

Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak, kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 3 Eylül 2010 tarihinde “www.meb.gov.tr” adresinde ilan edilecek. İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 6-17 Eylül 2010 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacak.

“2010 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı” esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacak.

BAĞIŞ VE GEREKSİZ BELGE İSTENMEYECEK

Kontenjan açığı bulunması halinde öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecek.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacak.

Mazeretleri nedeniyle 2-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi bakımından, belirlenen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecek.
Öğrenci ve velilerden kayıt sırasında hiçbir surette bağış ve gereksiz belge istenilmeyecek.

AA

Konular